پلانەکان

بە خۆڕایی

/

دوا ئاستی قەبارە 50M
پاشگرە ڕێپێدراوەکان 1
کاتی چاوەڕێ کردن 3
بەستەری ڕاستەوخۆ
ئامارەکان
قەبارەی بەکارهاتوو /
وێنۆچکە
ڕێکلام
خێرایی /
زۆرترین ئاستی بەرزکردنەوە 2
جۆربەجۆر
بەستەری سڕینەوە
دانانی فۆڵدەر بۆ بەکارهێنەر

تۆمارکراو

/

دوا ئاستی قەبارە 100M
پاشگرە ڕێپێدراوەکان 1
کاتی چاوەڕێ کردن 3
بەستەری ڕاستەوخۆ
ئامارەکان
قەبارەی بەکارهاتوو 300M
وێنۆچکە
ڕێکلام
خێرایی /
زۆرترین ئاستی بەرزکردنەوە 3
جۆربەجۆر
بەستەری سڕینەوە
دانانی فۆڵدەر بۆ بەکارهێنەر
داشکاندن

ناوازە

تایبەتی

دوا ئاستی قەبارە 100M
پاشگرە ڕێپێدراوەکان 1
کاتی چاوەڕێ کردن
بەستەری ڕاستەوخۆ
ئامارەکان
قەبارەی بەکارهاتوو 500M
وێنۆچکە
ڕێکلام
خێرایی /
زۆرترین ئاستی بەرزکردنەوە 20
جۆربەجۆر
بەستەری سڕینەوە
دانانی فۆڵدەر بۆ بەکارهێنەر

زێڕین

/

دوا ئاستی قەبارە /
پاشگرە ڕێپێدراوەکان 1
کاتی چاوەڕێ کردن /
بەستەری ڕاستەوخۆ /
ئامارەکان /
قەبارەی بەکارهاتوو /
وێنۆچکە /
ڕێکلام /
خێرایی /
زۆرترین ئاستی بەرزکردنەوە /
جۆربەجۆر /
بەستەری سڕینەوە /
دانانی فۆڵدەر بۆ بەکارهێنەر /